Đề phòng lợi dụng chuyển tiền bất hợp pháp, NHNN siết quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino

Doanh nghiệp kinh doanh casino phải mở tài khoản chuyên dùng tương ứng với từng loại ngoại tệ tại ngân hàng. Người nước ngoài được nhận tiền thưởng bằng ngoại tệ, được phép mang ra nước ngoài hoặc chuyển khoản qua ngân hàng được phép còn người Việt Nam chỉ được nhận bằng VNĐ.

Ngày 30/8/2017, Ngân hàng Nhà nước đã có thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp kinh doanh casino.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp kinh doanh casino, cá nhân là người nước ngoài và người VN định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào VN được chơi tại điểm kinh doanh casino; người VN được phép chơi tại điểm kinh doanh casino, các ngân hàng thương mại và chi nhánh NHNN được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và các tổ chức khác có liên quan đến kinh doanh casino.

Do hoạt động kinh doanh casino mang tính đặc thù và phức tạp, để tạo điều kiện cho công tác giám sát, quản lý cũng như hạn chế các trường hợp lợi dụng chuyển tiền bất hợp pháp, Thông tư quy định DN kinh doanh casino phải mở 1 tài khoản chuyên dùng tương ứng với từng loại ngoại tệ tại 1 ngân hàng được phép để phục vụ hoạt động kinh doanh casino, đồng thời quy định cụ thể nội dung thu, chi trên tài khoản này.

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh casino, doanh nghiệp phải xác định mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu chi trả thưởng và nhu cầu chi trả lại ngoại tệ tiền mặt cho người chơi nước ngoài trong trường hợp không chơi hết đồng tiền quy ước, đồng thời phải thỏa thuận bằng văn bản với ngân hàng được phép nơi DN mở tài khoản chuyên dùng về mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ. Và mức tiền mặt tồn quỹ phải được ghi tại giấy phép.

Về nhận tiền trả thưởng và sử dụng tiền này của người chơi, dự thảo thông tư quy định người chơi nước ngoài được nhận bằng tiền ngoại tệ hoặc VNĐ. Nếu nhận bằng tiền mặt có thể bán cho ngân hàng hoặc đại lý đổi ngoại tệ để lấy VND, được chuyển vào tài khoản thanh toán mở tại/ hoặc mang ra nước ngoài qua ngân hàng được phép. Còn người Việt Nam chỉ được nhận tiền trả thưởng bằng VNĐ dưới dạng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Tùng Lâm

Theo Trí thức trẻ

Chia sẻ bài viết này